WordPress-koulutuksen sisällöt

Jotta oppiminen olisi mielekästä, niin se vaatii jonkin verran suunnittelua. WordPress-koulutuksessa voimme käsitellä asioita laidasta laitaan tai keskittyä vain tiettyyn yksityiskohtaan. Tässä esimerkkiaihepiirejä WordPress-koulutuksen sisällöksi.

1. WordPress perusteet I

Tavoitteet

Tämän kurssin jälkeen sinulla pitäisi olla perusymmärrys siitä, mikä WordPress on ja miten julkaiset sisältöä sen avulla.

Sisältö

2. WordPress perusteet II

Tavoitteet

Toisella kurssilla syvennetään ensimmäisen kurssin tietoja ja mietitään miten käytät WordPress-julkaisujärjestelmää monipuolisemmin.

Sisältö

3. Kehittäjille I

Tavoitteet

Kurssilla otat ensiaskeleet kohti WordPress-osaajan titteliä. Tiedät jo miten HTML, CSS ja PHP punotaan toimivaksi kokonaisuudeksi ja tällä kurssilla siihen nivotaan mukaan WordPress-julkaisujärjestelmä.

Sisältö

4. Kehittäjille II

Tavoitteet

Tällä kurssilla jatketaan oppimisprosessia ja tutkitaan miten saat toiminnallisuutta sivuille lisäosien ja teeman mukauta-toiminnan avulla.

Sisältö

5. Kehittäjille III

Tavoitteet

Jatketaan jo opitun tiedon syventämistä ja otetaan mukaan käytännön esimerkkejä.

Sisältö

6. WordPress-teeman luominen

Tällä kurssilla toteutetaan vaihe vaiheelta uusi WordPress-teema.

7. WordPress-lisäosan luominen

Tällä kurssilla toteutetaan vaihe vaiheelta uusi WordPress-lisäosa.

8. Lopputyö

Nyt on sinun vuorosi tehdä kustomoitu teema tai lisäosa. Ja rakentaa asiakkaalle, itsellesi, yhdistykselle tai urheiluseuralle www-sivut niiden pohjalta.

Käyn läpi valmiin sivuston, tarkastan teeman ja lisäosat ja annan palautetta mitä voisi tehdä kenties paremmin.